Viết status tâm trạng

Viết status tâm trạng là tiện ích viết chữ lên ảnh, giúp mọi người thỏa sức viết những dòng tâm trạng, câu status hay lên những bức hình chia sẻ trên cộng đồng mạng một cách nhanh chóng.