Tạo danh ngôn về cuộc sống online

Tạo danh ngôn về cuộc sống online, tự tay tạo các hình ảnh danh ngôn với kho danh ngôn hay và các hình ảnh ấn tượng

Chọn mẫu thiệp cần tạo

Danh ngôn là kho tàng đúc kết  kinh nhiệm lời khuyên cuộc sống ...Tự tay tạo các hình ảnh danh ngôn hay với các bước đơn giản sau :

+ Chọn nền , mẫu  bạn thích : click chuột vào các mẫu bên dưới khung

+ Chọn các lời danh ngôn  ý  nghĩa bên trái của bạn 

+ Chỉnh sửa, thêm nội dung , chọn lại font chữ màu sắc 

+ Gán thêm các biểu tượng  làm tăng giá trị của  danh ngôn